จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ฐานข้อมูลการวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ประชุมวิชาการกระทรวงฯ ปี 2561  (100 ปี กระทรวงสาธารณสุข… Continue reading การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

โฆษณา
Uncategorized

เครือข่ายการวิจัยด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา

เครือข่ายการวิจัยด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ประกาศคณะทำงานเ… Continue reading เครือข่ายการวิจัยด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา

จริยธรรมในมนุษย์

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย สส… Continue reading ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย