จริยธรรมในมนุษย์

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย

cropped-cropped-logo31

ดาวน์โหลดไฟล์ ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย สสจ.พะเยา

ขั้นตอนขอรับรองจริยธรรมวิจัยสสจ.พะเยา

 

โฆษณา