จริยธรรมในมนุษย์

แนวทางการพิจารณาแบบยกเว้น(Exemption Review) และแบบเร่งด่วน(Expedited Review)

SOPs สำนักวิชาการ  กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี 2558 SOP 09 … Continue reading แนวทางการพิจารณาแบบยกเว้น(Exemption Review) และแบบเร่งด่วน(Expedited Review)

โฆษณา