จริยธรรมในมนุษย์

แนวทางการพิจารณาแบบยกเว้น(Exemption Review) และแบบเร่งด่วน(Expedited Review)

SOPs สำนักวิชาการ  กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี 2558 SOP 09 … Continue reading แนวทางการพิจารณาแบบยกเว้น(Exemption Review) และแบบเร่งด่วน(Expedited Review)

โฆษณา
Uncategorized

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC)สสจ.พะเยา

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC: Research Ethics C… Continue reading คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (REC)สสจ.พะเยา

จริยธรรมในมนุษย์

ผลการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย

ผลการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัยของ หน่วยงาน สสจ.พะเยา ข… Continue reading ผลการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย