จริยธรรมในมนุษย์

แนวทางการพิจารณาแบบยกเว้น(Exemption Review) และแบบเร่งด่วน(Expedited Review)

SOPs สำนักวิชาการ  กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี 2558 SOP 09 … Continue reading แนวทางการพิจารณาแบบยกเว้น(Exemption Review) และแบบเร่งด่วน(Expedited Review)

โฆษณา
จริยธรรมในมนุษย์

ผลการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย

ผลการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัยของ หน่วยงาน สสจ.พะเยา ข… Continue reading ผลการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย

จริยธรรมในมนุษย์

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย สส… Continue reading ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย